Predajné miesta

Predajňa Ulica Mesto Kontakt
Isklad Odberné miesto    Stará Vajnorská 11 Bratislava odberné miesto  
Ing. Eva Bačová - MÉDIA Horná Strieborná 14 Banská Bystrica 0905 282 873 predajňa
NaturFyt - Obchod so zdravou výživou Trenčianska 47 Bratislava 0903 700 831 predajňa
NaturFyt - Obchod so zdravou výživou Grösslingová 5 Bratislava 0903 700 828 predajňa
Lekáreň Santalis Dobrovičova 10 Bratislava 02/52 63 66 17 predajňa
MOJE BIO TESCO Petržalka - Panónska cesta 25 Bratislava 02/38 10 42 43 predajňa
Lekáreň na Štúrovej Štúrova 49 Brezno 0910 902 678 predajňa
BIOpohoda - zdravá výživa Samuela Nováka 10 Dolný Kubín 0918 487 091 predajňa
Mestská tržnica, predajňa PAKUA Štefániková 50 Nitra 0911 897 187 predajňa
Nemocnica Poprad, a.s. - Lekáreň Banícka 803/28 Poprad 052/712 5262 predajňa
Vieri zdravá výživa Mierové námestie 5 Trenčín 032/743 78 30 predajňa
Lekáreň Žilpo Vysokoškolákov 31 Žilina 041/500 8155 predajňa