Moringa a erektilná dysfunkcia

Moringa a erektilná dysfunkcia

Sex je najintímnejšou a nezameniteľnou súčasťou života jednotlivca a preto by mal byť zdrojom radosti a naplnenia.

Akákoľvek forma sexuálnej dysfunkcie môže viesť k depresii, nervozite a pocitu menejcennosti. (Kennedy et al. 1999; Baldwin 2001) Aj keď mužská sexuálna dysfunkcia nie je život ohrozujúcim ochorením, vo významnej miere sa podieľa na znižovaní kvality života. Podľa výskumov trpí erektilnou dysfunkciou až 20%–30% mužov (Lewis et al. 2004).

Súčasná medicína vynaložila značné úsilie na nájdenie účinnej terapie sexuálnej dysfunkcie pre jej výrazný dopad a prevaleniu  v mužskej populácii. Sexuálne funkcie sú regulované a riadené zložitým komplexným mechanizmom ktorý pozostáva z osi  mozog – hormóny – emócie – nervy – svaly – cievy. Fungovanie tejto osi je veľmi citlivé a je značne negatívne ovplyvňované stresom. Podľa výskumu (Santosh et al. 2011) chronický fyzický a psychologický stres negatívne moduluje neurotransmisiu v mozgu a zároveň znižuje prekrvenie penisu, čoho dôsledkom je vznik erektilnej dysfunkcie.V experimetnálnej štúdii (Orr, Mann 1990) stres preukázateľne znižoval produkciu testosterónu (hormónu zodpovedného za mužské sexuálne správanie), zvyšoval aktivitu sympatikového systému (ktorého aktivita znižuje prekrvenie penisu) a zvyšoval oxidačné poškodenie organizmu, ktoré je zodpovedné , mimo iného, za vznik sexualnej dysfunkcie.

V súčasnosti sú na farmaceutickom trhu dostupné lieky (Viagra, Cialis …), ktoré inhibujú jeden konkrétny enzým (PDE-5), ktorého inhibíciou sa zvýši prekrvenie penisu a dochádza ku erekcii. Tento mechanizmus síce umožňuje dosiahnuť uspokojivý sexuálny styk, no ich použitie negarantuje zvýšenie chuti na sex, zvýšenie energie, normalizáciu hladiny testosterónu ani zníženie oxidačného stresu ako kauzálneho faktora vzniku erektilnej dysfunkcie. Ďalšou nevýhodou spomínaných liekov je pomerne častý výskyt závažných nežiadúcich účinkov akými sú napríklad posturálna hypotenzia, myalgia (bolesť svalov), zmena videnia, začervenanie a neplodnosť.  Nehovoriac o tom, že ich používanie je kontraindikované u väčšiny pacientov so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami.  Keďže sa súčasné lieky používané na terapiu erektilnej dysfunkcie nezameriavajú na komplexnú os sexuálneho cyklu a sú často asociované z nežiadúcimi účinkami, je žiadúce hľadať novú stratégiu v riešení sexuálnych porúch, ktorá by to bola účinná, bezpečná a menej toxická.

Alternatívou konvenčnej liekovej terapie je použitie rastlinných preparátov (Tribulus terrestris, Moringa oleifera, Lapidum meyenii …), ktoré sa tradične užívali ako afrodiziaká. Ich účinok je komplexný a podľa výskumov sú schopné ovplyvňovať neuroendokrinný systém, ktorý zohráva kľúčovú rolu v regulácii sexuálnych funkcií a sexuálnej motivácie (Hull et al. 1997; Meston – Frohlich 2000). Existujú dôkazy (Andersson 2001; Prabsattroop et al. 2015), že rastlinné preparáty (Moringa oleifera) dokážu inhibovať enzým PDE-5 (podobne ako Viagra), čoho dôsledkom je zvýšené prekrvenie penisu, čo vedie k silnej a stabilnej erekcii.   

Moringa oleifera je viac účelová rastlina z čeľade Moringovitých, rastúca v tropických a subtropických oblastiach. Má široké terapeutické, výživové a technologické využitie. Listy Moringy sa používajú pri viacerých ochoreniach vrátane zápchy, bolestiach hlavy, horúčke a cukrovke. (Makonnen et al. 1997) Novšia vedecká štúdia (Monera et al. 2008) dokázala, že extrakt z Moringy inhibuje enzým, ktorý premieňa aktívny testosterón na jeho neaktívnu formu. Na základe tohto zistenia sa začalo polemizovať o potencionálnych účinkoch Moringy na sexuálne zdravie a sexuálnu výkonnosť mužov. Jedným z najdôležitejších neurotransmiterov, podieľajúcich sa na správnom fungovaní sexuálnych funkcií v nervovom systéme a penise je dopamín.(Hull et al. 1997) Listy Moringy majú podľa štúdie (Ganguly – Guha, 2008)  pozitívny modulačný účinok na hladiny dopamínu a majú silné antioxidačné účinky (Sreelatha – Padma, 2009), ktoré chránia pred pôsobením oxidačného stresu zodpovedného za rozvinutie rôznych foriem sexuálnej dysfunkcie.

In vivo štúdia (Prabsattroop et al. 2015) preukázala, že extrakt z listov Moringy má antioxidačný a MAO-B (enzým degradujúci dopamín) inhibičný účinok. Listy Moringy obsahujú vysoký podiel voľných aminokyselín. Najvýznamnejšie sú arginín a fenylalanín. Arginín sa podieľa na syntéze oxidu dusnatého, látky, ktorá slúži ako druhý posol v biochemickej signalizačnej kaskáde, ktorá je zodpovedná za vazodilatáciu ciev v penise. Prekrvenie penisu spôsobené vazodilatáciou ciev v corpus cavernosum je základným predpokladom erekcie. Fenylalanín je základnou stavebnou látkou monoamínových neurotransmiterov, najmä dopamínu. In vivo dáta štúdie (Prabsattroop et al. 2015) ukazujú, že už prvé podanie strednej alebo nízkej dávky Moringy zvyšuje libido. Po 7 dňoch terapie, Moringa zvýšila erektilnú kapacitu penisu, znížila aktivitu enzýmu PDE-5 (ktorý znižuje erekciu), zvýšila hladinu testosterónu v krvi a zvýšila počet Leydigových buniek  (bunky produkujúce testosterón v semenníkoch) a spermií.

Vedecké štúdie dokázali, že listy Moringy vykazujú blahodarné účinky na organizmus vďaka pestrému obsahu prírodných účinných látok (polyfenoly, flavonoidy, vitamíny, aminokyseliny, alkaloidy, taníny). Moringa má preukázateľné antiaterosklerotické, protizápalové, antihypertenzívne a antioxidačné účinky. (Chumark et al. 2008 ; Verma et al. 2009)

Iná štúdia (Oboh et al. 2015) dokázala, že Moringa je schopná inhibovať aktivitu vybraných enzýmov (ACE, Argináza), ktoré sú spoluzodpovedné za rozvoj erektilnej dysfunkcie. Mimo iného štúdia potvrdila predošlé dôkazy o výraznom antioxidačnom pôsobení Moringy.

Na základe predložených vedeckých dôkazov, môžeme jednoznačne zhodnotiť, že Moringa je liečivá rastlina s preukázateľnými účinkami, jej použitie je bezpečné a jej užívanie je vhodné pre každého muža zo zníženým libidom, erektilnou dysfunkciou alebo zníženou sexuálnou výkonnosťou. 

Referencie:

 • ANDERSSON, KE., Pharmacology of penile erection. In Pharmacol. Rev. 2001. 53(3):417-450.
 • BALDWIN, D. S. Depression and sexual dysfunction. In British Medical Bulletin [online]. 57(1), 81-99 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1093/bmb/57.1.81. ISSN 14718391. Dostupné z: https://academic.oup.com/bmb/article-lookup/doi/10.1093/bmb/57.1.81
 • GANGULY, R. –  GUHA, D. Alteration of brain monoamines & EEG wave pattern in rat model of Alzheimer’s disease & protection by Moringa oleifera. In Indian J. Med. Res. [online] 2008.  128(6):744-751. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246799
 • HULL E.M. et al. Testosterone, Preoptic Dopamine, and Copulation in Male Rats. In Brain Research Bulletin [online]. 1997, 44(4), 327-333 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1016/S0361-9230(97)00211-6. ISSN 03619230. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0361923097002116
 • CHUMARK, P.  et al. The in vitro and ex vivo antioxidant properties, hypolipidaemic and antiatherosclerotic activities of water extract of Moringa oleifera Lam. leaves. In Journal of Ethnopharmacology [online]. 2008, 116(3), 439-446 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1016/j.jep.2007.12.010. ISSN 03788741. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378874107006721
 • KENNEDY, S. et al. Sexual dysfunction before antidepressant therapy in major depression. In Journal of Affective Disorders [online]. 1999, 56(2-3), 201-208 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1016/S0165-0327(99)00050-6. ISSN 01650327. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165032799000506
 • LEWIS, R. et al. Epidemiology/Risk Factors of Sexual Dysfunction. In The Journal of Sexual Medicine [online]. 2004, 1(1), 35-39 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1111/j.1743-6109.2004.10106.x. ISSN 17436095. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S174360951530062X
 • Makonnen, E. et al. Hypoglycae-mic effect of Moringa stenopetala aqueous extract in rabbits. In Phytother. Res. [online]. 1997. 11(2):147-148. [doi:10.1002/ (SICI)1099-1573(199703)11:2<147::AID-PTR41>3.0.C O;2-V] Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-1573(199703)11:2%3C147::AID-PTR41%3E3.0.CO;2-V/abstract;jsessionid=1A48ADE97EF79C5DE82D7736BEEB37B4.f03t04
 • MESTON, CM. – FROHLICH, PM. The Neurobiology of Sexual Function. In Archives of General Psychiatry [online]. 2000, 57(11), 1012- [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1001/archpsyc.57.11.1012. ISSN 0003-990x. Dostupné z: http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archpsyc.57.11.1012
 • MONERA, T. et al. Moringa oleifera leaf extracts inhibit 6β-hydroxylation of testosterone by CYP3A4. In The Journal of Infection in Developing Countries [online]. 2008, 2(05), – [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.3855/jidc.201. ISSN 1972-2680. Dostupné z: http://www.jidc.org/index.php/journal/article/view/201
 • OBOH, G. et al. Phenolic Extract from Moringa oleifera Leaves Inhibits Key Enzymes Linked to Erectile Dysfunction and Oxidative Stress in Rats’ Penile Tissues. In Biochemistry Research International [online]. 2015, 1-8 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1155/2015/175950. ISSN 2090-2247. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/bri/2015/175950/
 • ORR, T. Effects of restraint stress on plasma LH and testosterone concentrations, Leydig cell LH/HCG receptors, and in vitro testicular steroidogenesis in adult rats. In Hormones and Behavior [online]. 1990, 24(3), 324-341 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1016/0018-506X(90)90013-N. ISSN 0018506x. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0018506X9090013
 • PRABSATTROO, T. et al. Moringa oleifera extract enhances sexual performance in stressed rats. In J. Zhejiang Univ Sci B. [online]. 2015, 16(3), 179-190 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1631/jzus.B1400197. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1631%2Fjzus.B1400197
 • SANTOSH, B.T.  et al. Effect of Leptadenia reticulata Linn. on stress modulated sexual behavior of male rats. In Int. Res. J. Pharm [online].  2011, 2(10), 27-36. [cit. 2017-06-17]. ISSN 22308407. 
 • SREELATHA, S. –  PADMA, PR. Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Moringa oleifera Leaves in Two Stages of Maturity. In Plant Foods for Human Nutrition [online]. 2009, 64(4), 303-311 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1007/s11130-009-0141-0. ISSN 0921-9668. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s11130-009-0141
 • VERMA, A. et al. In vitro and in vivo antioxidant properties of different fractions of Moringa oleifera leaves. In Food and Chemical Toxicology [online]. 2009, 47(9), 2196-2201 [cit. 2017-06-17]. DOI: 10.1016/j.fct.2009.06.005. ISSN 02786915. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0278691509002774
Nákupný košík
Návrat hore