Odporúčané dávkovanie MORINGY pre maximalizáciu efektu – 1. časť

Odporúčané dávkovanie MORINGY pre maximalizáciu efektu – 1. časť

V dnešnej dobe je prirodzené, že hľadáme na trhu vhodné prípravky, ktoré by doplnili odporúčané výživové dávky základných nutrientov. Naša strava nie vždy zabezpečuje všetko, čo by sme potrebovali, vzhľadom na kvalitu potravín, ich skladovania, úpravy a nášho času investovaného do vzdelania o výžive.

Pri kúpe výživových doplnkov by sme sa mali sústrediť na 4 základné informácie:

  1. aká je koncentrácia účinnej látky v jednej dávke výživového doplnku (často sa stáva, že doplnky s bombastickými referenciami obsahujú len nepatrný zlomok látky, ktorá je nositeľom efektu)
  2. kvalita spracovania výživového doplnku (obsah nutrientov sa v jednotlivých rastlinných preparátoch výrazne líši v závislosti na type pôdy, kde sú rastliny pestované, spôsobu spracovania, hygieny výroby, spôsobu sušenia a prepravy a v nemalej miere od potencionálnej prítomnosti plesní a mikroorganizmov pri nedodržaní správnej laboratórnej praxe)
  3. účinná dávka (teda koľko jednorazových dávok je vhodné konzumovať na dennej báze pre dosiahnutie maximálneho efektu)
  4. cena (nízka cena poukazuje na pofidérne postupy výroby a spracovania, prípadne na fakt, že dovozca nemusí mať overené zdroje pôvodu – pri rastlinných materiáloch je zdroj alfou a omegou kvality výživového doplnku).

Špecifikom našej Moringy karibskej je jej pestovanie na panenských plantážach sopečného ostrova St. Lucia v Karibiku, s prísne regulovaným zberom, spracovaním a uskladnením v súlade s najprísnejšími normami kladenými na daný typ materiálu, kontrolou hygieny a sterility. Sme pestovateľmi a dovozcami zároveň – ponúkame len vysoko výživné, čisté, nechemické, bezpesticídne a bezherbicídne produkty prvotriednej kvality. Spolu s našimi spolupracovníkmi ručne zberáme listy moringy, ktoré následne sušíme unikátnou metódou za dodržania všetkých hygienických noriem. Týmto spôsobom v našich produktoch udržiavame všetky výživové prvky, pôvodnú farbu a vôňu zázračného stromu moringa. Počas sušenia, ktoré má za úlohu dostať vodu z listov čerstvej moringy, používame iba veľmi nízku teplotu do 42°C

Spracovaný prášok moringy prevážame do akreditovaného laboratória na Slovensku, kde je importovaný do štandardizovaných kapsúl, alebo do špeciálnej plastovej nádobky. Kvalita a čistota prášku je zároveň testovaná modernými technologickými postupmi.

Nákupný košík
Návrat hore