Publikované medzinárodné vedecké štúdie

Publikované medzinárodné vedecké štúdie

V rámci vedecko – výskumných aktivít sa s kolegami venujem biodiverzite a ochrane genofondu rastlín so zameraním na liečivé, aromatické a koreninové rastliny, genetike a šľachteniu špeciálnych druhov rastlín, izolácii prírodných látok z liečivých rastlín a hodnoteniu biologických účinkov rastlinných extraktov a silíc. Výsledky našej vedeckej práce a laboratórnych analýz nutričných a antioxidačných vlastností rastliny Moringa Oleifera z karibského ostrova Svätá Lucia publikované v prestížnom medzinárodnom odbornom časopise PLANTS, vzbudili vo vedeckej komunite veľký záujem. Potvrdili, že moringa z tohto sopečného ostrova vykazuje vďaka špecifickým pôdno – klimatickým podmienkam vysoko nadpriemerné obsahy všetkých ľudskému organizmu prospešných látok.