Moringa Caribbean s. r. o.
Marka Aurélia 65/9
911 01 Trenčín

IBAN: SK7602000000003452245651
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IČO: 48 028 207
DIČ: 2120035214
IČ DPH: SK2120035214

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31253/R